• "Jouw wensen zijn onze uitgangspunten"

    Kraamzorg Randstad

  • "Alle verzekeraars vergoeden onze zorg"

    Kraamzorg Randstad

Cliënttevredenheidsonderzoek

  • Hoogste cliënttevredenheid van een 9,1!
  • WHO-Unicef Borstvoeding gecertificeerd  
  • HKZ en BTN gecertificeerd
Kraamzorg aanvragen

Kraamzorg Cliënttevredenheidsonderzoek 9,1

1 JANUARI 2015 – Goed nieuws! Alle kraamverzorgsters van Kraamzorg Randstad staan vanaf 1 januari 2015 geregistreerd bij het Kenniscentrum Kraamzorg. Dit landelijk centrum bewaakt en bevordert samen met Kraamzorg Randstad de deskundigheid van de kraamverzorgsters. Het Kenniscentrum Kraamzorg wil kraamverzorgsters meer verenigen en tot een netwerk maken, waarbinnen samenwerkingsafspraken gemaakt worden en landelijke richtlijnen en multidisciplinaire protocollen opgesteld worden. Ook bevordert het Kenniscentrum Kraamzorg de scholing van alle kraamverzorgers in Nederland. Tot slot heeft het Kenniscentrum Kraamzorg een Kwaliteitsregister voor kraamverzorgenden opgezet, waarin alle kraamverzorgenden in Nederland zich kunnen registreren.

 

BTN Certificaat18 NOVEMBER 2014 – Kraamzorg Randstad heeft het BTN-Keurmerk behaald. Dit landelijke keurmerk is een bevestiging van de kwaliteit van de zorg die door ons geboden wordt en geeft aan dat wij als kraamzorgorganisatie de zaken goed op orde hebben. BTN is het Branchebelang Thuiszorg Nederland, een vereniging die zich sterk maakt voor cliëntkeuze en het zoveel mogelijk in eigen regie van de cliënt leveren van zorg. BTN vertegenwoordigt een groot deel van de kraamzorgorganisaties in Nederland.

 

3 OKTOBER 2014 – Kraamzorg Randstad is trots op de meest recente resultaten van ons cliënttevredenheidsonderzoek (CQ-meting) over het jaar 2013/2014. Met een gemiddeld cijfer van 9,1 hebben we een resultaat behaald waar we enorm trots op zijn. Wij willen graag al onze medewerkers bedanken die iedere dag vol enthousiasme onze zorg uitdragen, en alle cliënten waar wij met veel genoegen de bijzondere kraamtijd hebben mogen meemaken.

Een hoge kwaliteit van onze zorg garanderen, houdt ons dagelijks bezig. We zijn daarom heel verheugd met deze erkenning van onze cliënten, de mensen waar het tenslotte allemaal om draait. Tegen het einde van het jaar 2015 zullen we dit onderzoek naar de tevredenheid van onze cliënten herhalen. We hopen dat er wederom een hoop deelnemers zullen zijn die graag met ons meedenken over de kwaliteit van onze kraamzorg. Kraamzorg Randstad zal haar cliënttevredenheidsonderzoek over 2014/2015 zoals altijd laten uitvoeren door KPM, een onafhankelijk onderzoeksbureau.

 

 

4 JUNI 2014 – Kraamzorg Randstad heeft wederom één van de hoogst haalbare keurmerken in de kraamzorg behaald: het HKZ-certificaat. Het behalen van het HKZ-certifHKZ Certificaaticaat is een antwoord op lang werken aan optimalisatie van werkprocessen en het in kaart brengen van richtlijnen.

De Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) zorgt ervoor dat kwaliteit genormeerd en toetsbaar wordt. De HKZ is in 1994 opgericht. Initiatiefnemers waren de brancheorganisaties van patiënten/consumenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

We zijn ontzettend blij met dit certificaat, omdat we op deze manier laten zien dat intern de zaken goed op orde zijn bij ons. De cliënt staat voor ons altijd centraal en Kraamzorg Randstad werkt systematisch aan verbetering van het zorgaanbod. Daarnaast verplicht het certificaat ons elk jaar om onze kwaliteit te onderzoeken en te blijven verbeteren. Zo garanderen we dat Kraamzorg Randstad aan jou en je gezin de allerbeste kraamzorg levert. et HKZ certificaat.  

.

 

 

1 JUNI 2014 – Kraamzorg Randstad heeft onlangs wederom het WHO-UNICEF Borstvoedingscertificaat behaald! Dat betekent dat al onze kraamverzorgsters voldoen aan de 

hoge internationale eisen die aan borstvoedingszorg worden gesteld.WHO Unicef

Ineke Hartman, de assessor van de Wereldgezondheidsorganisatie, was erg onder de indruk van de toewijding en deskundigheid van de kraamverzorgsters van Kraamzorg Randstad. Op de zogenoemde “tien vuistregels” van de Wereldgezondheidsorganisatie scoorde Kraamzorg Randstad maar liefst een ‘goed tot zeer goed’. Dit resultaat komt tot uiting in ons borstvoedingsbeleid, dat al uitstekend is en een blijvend stijgende lijn in kwaliteit vertoont. Het behalen van dit certificaat is voor ons een mooie bevestiging dat Kraamzorg Randstad de borstvoedingsvriendelijke instelling is die ze wil zijn.

De assessor Ineke Hartman schrijft in het  eindrapport van de Wereldgezondheidsorganisatie: “Medewerkers gaven unaniem aan dat zij vanuit de organisatie geënthousiasmeerd en ondersteund worden om moeders te begeleiden en voor te lichten bij hun eerste borstvoeding. Zij benoemen de scholing die ze volgen als prettig en willen allen volgens hetzelfde beleid werken. De persoonlijke benadering van Kraamzorg Randstad wordt als zeer positief ervaren. De wens bestaat dat dit ook na de certificering van belang zal blijven en een medewerker benoemde de wens dat er ook nadruk op de nazorg zal komen. Er komen in het kraambed veel vragen van vrouwen over borstvoeding geven na de kraamweek. De moeders gaven eveneens unaniem aan zeer tevreden te zijn met de geboden zorg. Goede informatie over borstvoeding en zorg op maat werden genoemd als zeer positieve pluspunten”.

Bij Kraamzorg Randstad kun je dus rekenen op goede voorlichting en deskundige begeleiding bij jouw eerste ervaringen met borstvoeding. 

 

Vragen? 

Bij Kraamzorg Randstad ben je dus in goede handen! Samen zorgen we dat jij en je kindje een goede start krijgen. Heb je een vraag voor ons of wil je je aanmelden voor een intakegesprek? Wij zijn op werkdagen tussen 8:30 en 18:00 uur GRATIS telefonisch bereikbaar op het nummer 0800-888 7 666. Of stuur ons een mailtje via het e-mailadres info@kraamzorgrandstad.nl. Je kunt je ook heel gemakkelijk en snel inschrijven via het online aanmeldingsformulier.

 

Kraamzorg aanvragen