• "Jouw wensen zijn onze uitgangspunten"

    Kraamzorg Randstad

  • "Alle verzekeraars vergoeden onze zorg"

    Kraamzorg Randstad

Copyright en disclaimer

Alle tekst en afbeeldingen op de website van Kraamzorg Randstad zijn, tenzij anders vermeld, eigendom van Kraamzorg Randstad. Verspreiding aan derden mag alleen na uitdrukkelijke toestemming van Kraamzorg Randstad.

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld. Het is evenwel niet geheel uitgesloten dat de informatie onjuistheden of onvolkomenheden bevat. Kraamzorg Randstad kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit het gebruik van onjuiste of onvolkomen informatie op deze website. Aan de informatie op deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.